Osnovne informacije

Osnovni cilj Gorske službe spašavanja je pomoć i spašavanje u planinama, na stijenama, speleološkim objektima, i drugim nepristupacnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno strucno znanje i opremu.
Gorsku službu spašavanja Crne Gore cine crnogorski alpinisti, speleolozi, planinari, skijaši, ljekari i piloti koji su zavrsili kompleksnu obuku spašavanja ljudi u planinama i osposobili se za sve tehnike gorskog spašavanja, uključujući hilikopterska spašavanja, kao i potrage po nepristupacnim terenima.

Kadrovski potencijal GSS-a čine: 16 gorskih spasilaca, 15 pripravnika za gorskog spasioca, 3 ljekara spasioca, 3 instruktora GSS-a i 17 počasnih članova GSS-a. Zvanja u GSSCG su : Pomažući član, Pripravnik za gorskog spasioca, Speleo spasilac, Ljekar spasilac, Gorski spasilac, Helikopterski spasilac, Instruktor GSS-a, Počasni spasilac.
Gorska služba spašavanja Crne Gore sarađuje sa svim službama i organizacijama u Crnoj Gori koje za cilj imaju spašavanje ljudi. ( Sektor za vanredne situacije MUP CG, Hitna pomoć, Uprava policije, Vojska Crne Gore, Službe zaštite i spašavanja, Crveni krst CG…).

GSS CG je prepoznata kao specijalistička jedinica u Strategiji za vanredne situacije CG i sa Sektorom za vantredne situacije MUP CG je zaključila Ugovor o stručno-tehničkoj saradnji, tako da najveci broj spašavanja u planini se realizuje u saradnji sa Aviohelikopterskom jedinicom MUP-a CG i upravo zahvaljujući brzom helikopterskom transportu mnogo ljudi je spašeno sigurne smrti.
Prvi zadatak GSS CG je preventiva u planini. To je skup radnji, pravila aktivnosti i preporuka kojim se utiče na smanjenje nesreća u planini. Tu oblast koja definiše bezbijednost ljudi u planini kod nas u Crnoj Gori još zakonski nije definisana, tako da nijedna bezbjednosna preporuka GSS CG za posjetioce planina nije obavezujuća.
Neke zemlje iz okruženja imaju zakon o GSS koji je definisao prava i obaveze GSS iz oblasti sigurnosti ljudi u planini. Donošenjem Zakona o GSS bi mnogo uticali na bezbijednost ljudi u planini i tim naše planine učinili bezbjednijim.

Zadaci Gorske službe spašavanja su:

 • Spašavanje i sprječavanje nesreća u planini, na drugim nepristupačnim područjima i u vanrednim situacijama, uz primjenu posebnih stručnih znanja i upotrebu tehničke opreme za spašavanje u planinama, u svrhu očuvanja ljudskih života, zdravlja i imovine.
 • Organizovanje i pripremanje aktivnosti i mjera u svrhu održavanja pripravnosti za spašavanje, te trajno organizovanje, osposobljavanje i uvježbavanje, kao i unapređenje spremnosti i sposobnosti za otklanjanje nesreća u planinama i drugim nepristupačnim mjestima.
 • Sprovođenje preventivnih mjer za unapređenje sigurnosti, zaštite i spašavanja u planinama i drugim nepristupačnim mjestima.
 • Organizovanje dežurstava u cilju spriječavanja nesreća.
 • Potraga za izgubljenim osobama u planinskom području.
 • Spašavanje iz speleoloških objekata, stijena i kanjona.
 • Spašavanje na uređenim i neuređenim skijalištima, penjalištima i drugim objektima i prostorima u prirodi za vrijeme specifičnih rekreativnih, sportskih, turističkih i drugih aktivnosti u prirodi u planinskom području.
 • Potraga i spašavanje iz lavina i sprovođenje preventivnih mjera u vezi s opasnošću od sniježnih lavina u planinskom području.
 • Organizovanje transporta ozlijeđenih i oboljelih osoba sa planina i drugih nepristupačnih mjesta.
 • Davanje sigurnosnih preporuka i savjeta osobama i organizatorima turističkih, sportskih i drugih aktivnosti u prirodi u planinskom području, radi sprječavanja aktivnosti koje ugrožavaju život i zdravlje učesnika.
 • Učestvovanje u sistemu traganja i spašavanja za nestalim letilicama u planinskom podrucju i drugim nepristupačnim mjestima.
 • Učestvovanje u sistemu spašavanja kod masovnih prirodnih nesreća u planinskom području i drugim nepristupačnim mjestima.
 • Uključivanje u rad, shodno dogovorima i obavezama sa MUP-om i Javnom upravom Republike Crne Gore – Sektorom za vanredne situacije.
 • Saradnja sa međunarodnim organizacijama za alpsko spašavanje IKAR-CISA.