Kako postupiti u slučaju nesreće

U slučaju nesreće molimo:

 •  Sačuvajte prisebnost, smirite sebe i druge
 • Zaštitite povrijeđenog i sebe od neposredne opasnosti (od pada, padajućeg kamenja, gušenja, od hladnoće, vlage i sl.) na najbolji mogući način.
 • Pružite povrijeđenom prvu pomoć u okviru svog znanja i mogućnosti.
 • Označite mjesto nesreće ili mjesto gdje se povrijeđeni nalazi (naročito zimi).
 • Hitno o nesreći obavijestite Gorsku službu spašavanja.

Obavještenje o nesreći u planini ili drugom teško pristupačnom terenu gdje je potrebna pomoć Gorske službe spašavanja može se predati:

 • Preko OKC Direktorata za vanredne situacije MUP CG, tel.: 112
 • Preko pozivnih telefona Gorske službe spašavanja
 • Preko OKC Uprave policije tel. 122

Vijest o nesreći treba sadržati sledeće podatke:

 • Ko javlja (ime, prezime, telefon), kako bi se radi dodatnih informacija moglo stupiti u vezu s njim
 • Odakle javlja i kako je saznao za nesreću (kao očevidac ili posrednik)
 • Mjesto nesreće (precizan opis)
 • Ko je povrijeđeni (ime, prezime, dob)
 • Šta se dogodilo (uzrok i vrste povreda)
 • Šta je dosad preduzeto (vrsta pružene prve pomoći, ko je sve obaviješten)
 • Vremenske prilike na mjestu nesreće
 • Kakav je prilazni put do mjesta nesreće

Poziv za pomoć:

 • Poziv za pomoć u planini ili stijeni daje se svjetlosnim ili zvučnim signalima.
 • Poziv i odziv treba ponavljati do uspostavljanja čvrste i razgovjetne veze.
 • Signali za poziv (svjetlosni, zvučni…) šalju se šest puta u minuti, svakog drugog minuta, a odziv istim znacima tri puta u minuti, svakog drugog minuta.
 • Postavljanjem tijela u položaj “Y” – “yes” (uspravno tijelo s podignutim raširenim rukama), znak da trebamo pomoć je i ispaljivanje crvene svjetleće rakete.